Xiao Wen Ju backstage at Giles Fall 2012.

Dec 12 -

Xiao Wen Ju backstage at Giles Fall 2012.

(Source: vl4da)

Meta: